AUDIT ACTIVITY s.r.o.
      Číslo osvědčení Komory auditorů České republiky: 149

 ÚVOD 
 KONTAKT 
 ODKAZY 
 CENÍK 
 VAŠE DOTAZY 
 Výroční zpráva
 o průhlednosti   

Společnost AUDIT ACTIVITY s.r.o. poskytuje svým klientům služby již od roku 1995. Našimi klienty jsou jak fyzické tak právnické osoby, velké, střední i malé podniky, organizační složky právnických osob, a to nejen z podnikatelské sféry, ale i z neziskové oblasti (např. města, obce, polické strany, nadace, rozpočtové a příspěvkové organizace).

Základní náplní naší práce jsou statutární audity.

Dále zajišťujeme:

  • metodickou a odbornou spolupráci při sestavování řádné, mimořádné i konsolidované účetní závěrky
  • ekonomické a účetní poradenství
  • zpracování podvojného účetnictví i daňové evidence
  • převod z daňové evidence do podvojného účetnictví
  • přípravu podkladů pro potřeby získání úvěru
  • kompletní rekonstrukce účetnictví
  • analýzy pojistných událostí (např. ušlý zisk)
  • zastupování společnosti při jednání s bankami, auditory či orgány státní zprávy

Za společnost jednají Ing. Pavla Kosová a Vítězslav Kos

 


logo